Tag Archive

איך לשדרג את האנגלית שלך באופן עצמאי?

Published on 19 באפריל 2012 By אריק

  אנשים רבים מסתובבים עם הבסיס של אנגלית. הם היו יכולים לשדרג את האנגלית שלהם ולהביא אותה לרמה טובה של הבנה ודיבור, אילו היו יודעים איך עושים זאת.   בגלל שהם לא יודעים איך עושים זאת, האנגלית שלהם נהיית חלשה יותר, ואז הם לא יכולים להבין אפילו את הדברים שהיו יכולים להבין  בקלות בעבר.   […]