Tag Archive

בניית הבסיס לדיבור שוטף באנגלית

Published on 17 במאי 2012 By אריק

  יכולת לדבר באנגלית לא מופיעה יום אחד ככה סתם! היא מבוססת על היכולות שנבנו בקפידה קודם לכן.    אנשים רבים רוצים לדבר באופן שוטף באנגלית, אך חסר להם בסיס. הם חושבים שהבעיה היא בדיבור, בו בזמן שהבעיה האמיתית היא באחד השלבים בדרך שהאדם דילג עליו.   אין לזה קשר לשנות הלימוד שבילית בלימודי אנגלית. אדם […]